Helder en eerlijk

Vertrouwend op onze ervaring en kennis gaan we aan de slag, maar altijd helemaal open en eerlijk tegenover iedereen.

Alleen dán kunnen we resultaten bereiken en implementeren. Kwaliteitszorg in het onderwijs is uitsluitend te realiseren als de medewerkers toegang hebben tot alle informatie van de school en kennis hebben van kwaliteitsstandaarden.

B-Consult combineert expertise en know-how met de kracht van intermenselijk handelen. Interactie tussen directies en medewerkers en tussen leerkrachten en leerlingen.

Kwaliteitszorg onderwijs de werkwijze B-Consult

Hoe plaatst u een opdracht bij B-Consult?

Als u een opdracht bij B-consult wilt plaatsen, zal in eerste instantie duidelijk moeten worden wat de opdracht inhoudt. Dit doen we door middel van een startgesprek.
Op grond van deze informatie zal een offerte worden opgesteld. Hierin wordt opgenomen:

  • Doelstelling opdracht
  • Wie aan de opdracht gaat/gaan werken
  • Welke periode de opdracht wordt uitgevoerd
  • Wijze van rapportage
  • Kosten voor de opdracht
  • De algemene voorwaarden

Na ondertekening van de offerte, gaat u akkoord met de voorwaarden en zal worden gestart met de uitvoering volgens afspraak.
U houdt 1-op-1 contact met Bianca Meijer gedurende het volledige traject.

NO-NONSENSE EN TO-THE-POINT

Onze benadering van kwaliteitszorg in het onderwijs is uniek

De werkdruk in het onderwijs is groot en de doelstellingen om de benodigde kwaliteit in scholen te ontwikkelen en waarborgen worden steeds vaker niet gerealiseerd.
Klassen lijken steeds groter te worden en het wordt steeds moeilijker personeel te vinden, laat staan te behouden.

B-Consult volgt de ontwikkelingen op de voet en innoveert constant mee. Het onderwijs is een flexibel begrip waar je dan ook flexibel mee om dient te gaan.

Wij nemen niets voor vanzelfsprekend aan en starten met nieuwe klanten altijd weer vanuit de analyses. Om het juiste inzicht en uitgangspunt te kunnen bepalen. Immers, elke school heeft zijn eigen demografische en organisatorische verschillen.

Pas als alles goed in beeld is stellen we het plan van aanpak op. Gericht op de actuele problematiek en met focus op kwaliteitszorg voor iedere school op zich.

Maak een afspraak met Bianca Meijer en vertel waar uw school kwaliteitshinder ondervindt.