Implementatie & borging

De organisatie van elke school vormt de basis voor het kwaliteitsniveau. De mate van samenwerking, afstemming van leerlingbehoeften, interactie tussen leiding en leerkrachten en de manier van les geven zijn essentieel. Dat moet allemaal op elkaar afgestemd zijn en de doelstelling moet organisatiebreed helder zijn.

Vanuit onze analyses ontwikkelen wij samen met de schoolleiding en leerkrachten verbeterde of nieuwe organisaties. Het probleem dat we vaak tegenkomen is dat de afspraken wel gemaakt worden, procedures gevormd zijn, maar dat de veranderingen niet goed geïntegreerd worden.

Een degelijke integratie en borging van de nieuwe werkwijzen, nakomen van afspraken en werken met nieuwe techieken is belangrijk, maar wordt vaak over het hoofd gezien. De waan van de drukke werkdag neemt al snel weer de overhand.

Onze implementatie-trainingen zorgen ervoor dat alle medewerkers van de school de nieuwe werkwijzen zich eigen gaan maken. We bouwen aan een automatisme waardoor het werken in de vernieuwde organisatie vanzelfsprekend wordt.

Daardoor is de kwaliteitsverbetering niet van korte duur, maar wordt het een onderdeel van uw organisatie. We begeleiden en trainen directieleden, intern begeleiders en leerkrachten naar een integrale en effectieve werkwijze.

Naast een prettigere werksfeer en lagere werkdruk is dit natuurlijk ook in het belang van de leerlingen. Die overigens sneller wat aannemen van leerkrachten die zelfverzekerd en helder communiceren.

Onze trainingen implementeren en borgen organisaties.

Borgen doelen onderwijs en kwaliteitszorg met B-Consult
kwaliteit in onderwijs implementatie en borging B-Consult