Telefoon: 06 41 30 85 00
an image

Passie voor goed onderwijs
’Met minimale veranderingen het maximale eruit halen’

B-Consult kan fungeren als Intern Begeleider of Zorgcoördinator. Zij kan optreden als de spil tussen de schooldirectie en leerkrachten, de ouders, het kind en bijvoorbeeld schoolmaatschappelijk werkers.

Ze begeleidt scholen bij het geven van beter onderwijs in de ruimste zin van het woord. Leerkrachten worden ontlast omdat ze efficiënter gaan werken en krijgen weer plezier in hun werk.

Ook kan B-Consult als Manager Kwaliteitszorg begeleiding bieden aan scholen die zwak presteren volgens de onderwijsinspectie.

Bianca: “Allereerst kijk ik naar wat er al goed gaat in het team van leidinggevenden en leerkrachten. Dat scherpen we aan en gaan vervolgens na waar men tegenaan loopt; hoe kan dat anders? 

Ik probeer met minimale veranderingen het maximale eruit te halen. Want geen leerkracht zit op meer werk te wachten.Lees meer...

 

Interim Management
Onderwijs

 Lees meer 

Coaching &
Training

Coaching en Training

 Lees meer 

Ouders &
Kind

ouders en Kind

 lees meer