Certificeringen

B-Consult is gecertificeerd en geregistreerd bij de volgende instellingen:

LBBO is de beroepsgroep voor begeleiders in het onderwijs. Bianca Meijer staat geregistreerd in het kwaliteitsregister sinds 2010. Daarnaast is zij ook bestuurslid geweest.

In dit Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Hier is destijds een audit voor afgenomen.

Aanbieders met het NRTO-keurmerk staan garant voor een kwalitatief hoogstaand, flexibel en gevarieerd onderwijs-, opleidings-, trainings-, EVC en examenaanbod. NRTO-leden worden getoetst door een externe certificerende instelling. Voor lidmaatschap is een audit afgenomen.