Persoonlijke betrokkenheid

B-Consult is in 2010 opgericht door Bianca Meijer.
Bianca werkt al vanaf 1998 in het onderwijs en heeft haar vak gemaakt van het bevorderen van de kwaliteit in het basisonderwijs.
Vanuit ervaring en opleiding is de persoonlijke benadering en invoeling voor onze klanten belangrijk voor een soepele en prettige werkwijze.
Want het onderwijs is immers een vak dat uitgevoerd wordt door en voor mensen.

kwaliteitszorg in onderwijs en borging
kwaliteitszorg onderwijs b-consult

Data-Coach:
hét onlineinstrument
voor betere kwaliteitszorg
in het onderwijs

Data-Coach is een softwareproduct ontwikkeld om besturen, scholen en medewerkers beter, efficiënter en effectiever te laten functioneren. Het is een kwaliteitsinstrument om formulieren en checklists, maar ook procedures en protocollen, vast te leggen zoals een kwaliteitshandboek. Alle informatie is toegankelijk voor alle medewerkers.

Vele scholen en besturen werken al met dit systeem en hebben hun kwaliteitsstandaard daarmee verbeterd. B-Consult heeft dit speciaal voor het onderwijs ontwikkeld, levert dit product aan scholen en begeleidt medewerkers om het snel te implementeren door middel van trainingen.

WE ZIJN GECERTIFICEERD EN GEREGISTREERD

We vinden het belangrijk om onze expertise en kennis te borgen en vast te leggen

LBBO

LBBO is de beroepsgroep voor begeleiders in het onderwijs. Bianca Meijer staat geregistreerd in het kwaliteitsregister sinds 2010. Daarnaast is zij ook bestuurslid geweest.

CRKBO

In dit Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Hier is destijds een audit voor afgenomen.

B-consult leerlingvolgsysteem kwaliteitszorg onderwijs

Werkterreinen

Onze consultancy gebieden

Bestuurders, schoolleiders en intern begeleiders  kunnen ondersteuning gebruiken in de dynamische onderwijsomgeving. Leren wat moet en wat niet, met minimale middelen het maximale eruit halen.

De onderwijsinspectie, de ouders en veelal ook de directe schoolomgeving stellen eisen aan de rol van de school. B-consult kan helpen bij lastige vraagstukken om mee te denken in de processen die belangrijk zijn.

Waar nodig maakt B- consult gebruik van onderwijsexperts om maatwerk te kunnen leveren op basis van vraag en aanbod van de desbetreffende vraagstukken.

B-consult is zeer ervaren in verandermanagement. Bij verandermanagement moet men denken aan de de mogelijkheid verbetertrajecten in te zetten, voor of na een inspectiebezoek, op school of bestuur.

Scholen die een beoordeling zeer zwak of onvoldoende hebben gekregen van de inspectie,  kunnen mij inzetten als ervaren adviseur met het traject ‘goed worden, goed blijven’  vanuit de vliegende brigade van de PO raad.

B-consult kan diverse onderwijskundige onderwerpen omzetten in een passend scholingsaanbod voor uw team.

Ook is het mogelijk om in meerdere sessies uw intern begeleider(s) en of directie te trainen in het efficiënt werken binnen de onderwijsstandaarden op het gebied van bijvoorbeeld zicht op ontwikkeling en/of kwaliteitszorg.

Dit aanbod training en scholing is vrijgesteld van BTW. Zie CRKBO

Door drukke werkzaamheden, wegvallen van de intern begeleider of tekortkoming expertise op het gebied van maken trendanalyses of schoolpopulatieonderzoek?

B-consult kan u helpen een uitgebreide analyse te  maken met een beargumenteerde verantwoording en mogelijke onderwijskundige maatregelen.  Deze kunnen dan opgenomen worden in een verbeterplan. B-consult kan u ontzorgen door het aanleveren van kwalitatieve sjablonen tijdens deze opdracht.

Data-Coach is een softwareproduct ontwikkeld om besturen, (basis)scholen en medewerkers beter, efficiënter en effectiever te laten functioneren. Data-Coach wordt gebruikt als een kwaliteitshandboek voor alle medewerkers. Dit in tegenstelling tot een leerlingvolgsysteem of een databank.

B-Consult heeft dit speciaal voor het (basis)onderwijs ontwikkeld, levert dit product aan scholen en begeleidt medewerkers om het snel te implementeren door middel van trainingen.

Zoekt u een externe specialist om specifiek of samen met u een beoordeling te geven op de basiskwaliteit of juist op vernieuwend onderwijs of een special project. Dan kunt u mij inzetten als auditor.