Audits

Een audit is een systematische en periodieke controle voor het beoordelen van kwaliteitsstandaarden om de basiskwaliteit en
-bekwaamheid te toetsen.
 

Voordat de inspectie uw school komt inspecteren is het verstandig om uw school vooraf een audit te laten afnemen. Dan weet u waar uw organisatie staat en waar zwakkere punten zich bevinden en verbeteringen te realiseren zijn. Dit kan belangrijk zijn om goed voorbereid de dialoog aan te gaan.  

Het voornaamste doel van een audit is het verbeteren van kwaliteit van het onderwijs. 

B-consult heeft focus op kwaliteit en kan daarvoor een audit uitvoeren voor het basisonderwijs.  

Dit kan op de volgende manieren:   

Audits door B-Consult kwaliteitszorg onderwijs verbeteren
Methodiek Doel Focus 
Procesgericht Verloop en effectiviteit van procedures in de praktijk Toets theorie en praktijk, verbeterpunten en procesrisico’s 
Themagericht Verloop en effectiviteit van onderwijsthema’s in de praktijk Goed punten, verbeterpunten en risico’s in thema 
Systeemgericht Inzichten in de documenten die nodig zijn om de procedure te doorlopen Een onderzoeksvraag in detail 
Risicogericht Inzicht in risico’s en verbetermaatregelen en de effectiviteit van verbetermaatregelen Procesrisico’s en inhoudelijke risico’s 

 Hoe verloopt de procedure? 

1. Intake (4 tot 6 weken voor de audit)

2. Samenstellen audit-team

3. Zelfevaluatie door school (2 tot 4 weken voor de audit aanleveren)

4. Voorbereiding audit-team

5. AUDIT

6. Verslag schrijven en nabespreken (max. 4 weken na de audit)